Nagroda im. Jerzego Turowicza

W grudniu po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda im. Jerzego Turowicza. Wyróżniane będą dzieła żyjących polskich twórców reprezentujące wartości, które były bliskie wieloletniemu redaktorowi naczelnemu "Tygodnika Powszechnego". Nagrodę ustanowiła Fundacja Jerzego Turowicza, która opiekuje się spuścizną Jerzego Turowicza, utrwala pamięć o nim i przypomina o ideach, które starał się zaszczepić, redagując pismo.

Źródło materiału: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,29715,nagroda-im.-jerzego-turowicza.html