""Prostota jest ostateczną formą wyrafinowania"

Leonardo da Vinci"