"Gdybym nie miała być żywa,
Gdy Drozdów przyfrunie stadko,
Darujcie Okruch na Pamiątkę
Temu z Czerwoną Krawatką.

Gdybym dziękować wam nie była
W stanie - przez sen zbyt twardy -
Wiedzcie, że staram się - chcę zmusić
Do drgnienia Granit wargi!
"

Emily Dickinson - Wiersze wybrane

w przekładzie Stanisława Barańczaka

(wiersz 182 str.43)